dot dot
bullet ห้องอุ่นรัก
bulletห้องจันทร์ฉาย
bulletห้องธุรการ
bullettraining teacher
bulletobjective
bulletอบรมดนตรีบ้านครูสอ (ฐานันดร ชูประกาย)
> กิจกรรมทัศนศึกษา "โครงการส่วนพระองค์ ส่วนจิตรลดา"

กิจกรรมทัศนศึกษา "โครงการส่วนพระองค์ ส่วนจิตรลดา"

 กิจกรรมทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังสามารถเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง จากการมองเห็นภาพจริงภายในโครงการ


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
fanpage facebook อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ บางมด